Super User
Super User

Super User

همیشه سربلند و خرسند از آنیم که نام نیک پدرمان بر زبان ها و یاد پر فتوحش در ذهن ها و جان ها جاودانه و جاریست و این بهترین میراثی است که برای مان به ارمغان گذاشته است. اما مرحوم حشمت الله مینایی فرهنگی بازنشسته که همیشه هدفش تلاش برای آموزش و پرورش و خدمت به خلق بوده است بعد از بازنشستگی هم از پای ننشسته و در سال 1374 شغل شاداب و پر طراوت عکاسی و چاپ عکس را برای مان باقی گذاشت که کلید خانه صدها و هزاران خانواده عزیز هموطنمان بوده و ثبت کننده شادی های آنان است و نیز در غم و اندوه شان ما را صندوقچه اسرار دانسته تا خاطرات خوب و بدشان را ماندگار کنیم.

a6c25404b279ee5069887eac43c34f6f.jpg